دوره رایگان کریپتو از صفر

@cafearzdigital: 💢 ویتالیک بوترین: اتریوم باید کاربردی فراتر از ساخت توکن‌ها داشته باشد💢 ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، اخیرا در رویداد «EthCC» عنوان کر

  • نویسنده موضوع @cafearzdigital
  • تاریخ شروع
دوره‌های تالاربورس
عقب
بالا