دوره رایگان کریپتو از صفر

🟢 BTC: $26,164 (6.91%) 🥇🇮🇷 1,281,732,809 Toman🟢 ETH: $1,729 (4.9%) 🥈🇮🇷 84,684,576 Toman🟢 BNB: $333 (5.75%) 🥉🇮...

  • نویسنده موضوع @arzdigital
  • تاریخ شروع
🟢
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
: $26,164 (6.91%) 🥇
🇮🇷
1,281,732,809 Toman

🟢
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
: $1,729 (4.9%) 🥈
🇮🇷
84,684,576 Toman

🟢
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
: $333 (5.75%) 🥉
🇮🇷
16,313,004 Toman

🟢
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
: $0.3696 (1.57%)
🇮🇷 18,106 Toman

🟢
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
: $0.07532 (7.62%)
🇮🇷 3,690 Toman

🟢
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
: $20.25 (4.81%)
🇮🇷 992,007 Toman

🟢
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
: $0.00001081 (4.14%)
🇮🇷 1 Toman

🇮🇷 USDT: 48,988 Toman

آخرین به‌روزرسانی (هر پنج دقیقه):
🔄 ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ‏ ۱۰:۲۵:۴۳

قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال:
🔗
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


دانلود اپلیکیشن ارزدیجیتال:
📱
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


کانال اعلام قیمت لحظه‌ای ارزدیجیتال:
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: @arzdigital
 
دوره‌های تالاربورس
بالا