دوره رایگان کریپتو از صفر

🟢رکوردشکنی آمریکا در تولید انرژی پاک▪️گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که منابع بدون کربن بیش از ۴۰ درصد از کل تولید انرژی آم...

  • نویسنده موضوع @tejaratnews
  • تاریخ شروع
🟢رکوردشکنی آمریکا در تولید انرژی پاک

▪️گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که منابع بدون کربن بیش از ۴۰ درصد از کل تولید انرژی آمریکا را در سال ۲۰۲۲ تامین کرده‌اند. این یک رکورد تاریخی برای انرژی پاک در آمریکاست. این رقم ترکیبی از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی، بادی، آبی و انرژی هسته‌ای است. انرژی هسته‌ای و آبی در سطوح مشابه سال‌های گذشته باقی‌ مانده است، بنابراین بیشتر این افزایش از طریق باد و خورشید حاصل می‌شود.

▫️این داده‌ها از کتاب حقایق انرژی پایدار در آمریکا ۲۰۲۳ به دست آمده است که از منابع مختلف انرژی آمریکا را استخراج می‌کند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که فروش خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۲۲ با فروش نزدیک به ۹۸۲ هزار خودروی جدید ۵۰ درصد افزایش یافته است.| تجارت‌نیوز

🔗گزارش کامل را
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
در تجارت‌نیوز بخوانید
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


تجارت‌نیوز
رکوردشکنی آمریکا در تولید انرژی پاک
آمریکا در سال 2022 با ثبت یک رکورد جدید، 40 درصد انرژی خود را از انرژی پاک (منابع بدون کربن) دریافت کرده است.

منبع: @tejaratnews
 
دوره‌های تالاربورس
بالا