تبلیغات انجمن دیجی بیت

🔵برخی از مدیران، ارز دیجیتال رشوه می‌گیرند💬قهرمانی، نماینده دادستان تهران :امروزه بعضی از مدیران بصورت ارز دیجیتال یا...

🔵برخی از مدیران، ارز دیجیتال رشوه می‌گیرند

💬قهرمانی، نماینده دادستان تهران :

امروزه بعضی از مدیران بصورت ارز دیجیتال یا روش‌های غیرقابل پیگیری رشوه می‌گیرند که حتی با مدیریت هوشمند نیز نمی‌توان آن را کنترل و پیگیری کرد.

کشور باید به سمت هوشمند‌سازی پیش برود، اگر این انفاق حاصل شود نتیجه آن توقف و جلوگیری از تولید فساد است. اگر مدیریت کشور هوشمند باشد، در بدبینانه ترین حالت ما می‌توانم ۶۰ درصد فساد را برطرف کنیم و ۴۰درصد باقی می‌ماند که مربوط به مطالبه‌گران و افشاکنندگان هستند.

ما یک سامانه‌ای را داریم و پیشنهاد می‌کنیم مردم گزارشات خودشان را بصورت باهویت و یا بدون هویت در آن اعمال کنند و ما در مرحله بعد آن گزارشات را بررسی خواهیم کرد و در آخر به متخصصین مربوطه باید ارجاع داده شود.| تسنیم

🔗
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: @tejaratnews
 
تبلیغات نوبیتکس
تبلیغ صرافی کوکوین- دیجی بیت
بالا