تبلیغات انجمن دیجی بیت

🎥اتفاق عجیب در بورس تهراندر یکی دو هفته گذشته، دو اتفاق عجیب در بورس تهران رخ داد.اول استخراج چند دستگاه رمزارز در ساخت...

  • نویسنده موضوع @tejaratnews
  • تاریخ شروع
🎥اتفاق عجیب در بورس تهران

در یکی دو هفته گذشته، دو اتفاق عجیب در بورس تهران رخ داد.

اول استخراج چند دستگاه رمزارز در ساختمان بورس بود.

دوم گزارشی که نشان می‌داد ۸۰ درصد از مدیران ارشد بورس، عضو هیات مدیره شرکت‌هایی هستند که فعالیت آنها مستقیما به بورس وابسته است.

اخباری که نشان می‌دهد چرا اعتماد مردم به بورس از دست رفته و سهامداران خرد به سادگی حاضر نیستند به بازار سرمایه برگردند.

تجارت‌نیوز، در این گزارش به این سوال جواب می‌دهد که آیا زمین بازی بورس، برای همه یکسان است؟

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: @tejaratnews
 
تبلیغات نوبیتکس
تبلیغ صرافی کوکوین- دیجی بیت
بالا