دوره رایگان کریپتو از صفر

گزارش بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی در فروردین‌ماه 1402 / بانک‌ها 181.2 هزار میلیارد تومان وام دادند

  • نویسنده موضوع راه پرداخت
  • تاریخ شروع
برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.


طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال 1402 مبلغ 181.2 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 20.4 هزار ميليارد تومان (معادل 12.7 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 161.4 هزار میلیارد تومان معادل 89.1 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 19.8 هزار میلیارد تومان معادل 10.9 درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول 1 بیانگر هدف از دریافت
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال 1402 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال 1402 مبلغ 131.4 هزار میلیارد تومان معادل 81.4 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین، سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 96.3 هزار میلیارد تومان معادل 48.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


علاوه بر این، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال 1402 معادل 50.8 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 38.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 131.4 هزار میلیارد تومان) است.

همانطور که ملاحظه مي‌شود از 60.3 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.3 درصد آن (مبلغ 50.8 هزار ميليارد تومان) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است.

طبق گزارش
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، همچنان باید در تداوم مسير جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی)توجه ويژه‌ای کرد.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: راه پرداخت
 
دوره‌های تالاربورس
بالا