دوره رایگان کریپتو از صفر

کاهش حداقل میزان برداشت تون کوین از نوبیتکس از ۵ تون به ۰.۲ تون

  • نویسنده موضوع کوثر ایزک شیریان
  • تاریخ شروع
حداقل میزان برداشت تون کوین از نوبیتکس به ۰.۲ تون کاهش یافت. پیش از این، برداشتِ کم‌تر از ۵ تون کوین برای کاربران نوبیتکس امکان‌پذیر نبود؛ اما در حال حاضر می‌توانید ۰.۲ تون کوین معادل حدود ۸۵ هزار تومان را از نوبیتکس برداشت کنید.

نوشته
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
اولین بار در
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
. پدیدار شد.

منبع: نوبیتکس
 
دوره‌های تالاربورس
عقب
بالا