دوره رایگان کریپتو از صفر

چهل‌ودومین شماره مجله رمزارز منتشر شد / هنر ان‌اف‌اتی

  • نویسنده موضوع طهورا آدینهوند
  • تاریخ شروع
برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.


شماره چهل‌ودوم مجله رمزارز منتشر شد. آخرین شماره مجله «رمزارز» در سال ۱۴۰۱ گفت‌وگوها و گزارش‌های مختلفی از کسب‌وکارهای داخلی این حوزه دارد؛ از جمله یادداشت‌ها و گفت‌وگوهایی با مدیران کسب‌وکارهایی چون
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، رمزینکس،
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
،
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، کوینینو،
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
،
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، والکس، بینوست، مزدکس،
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، بیتالین و… که در آن‌ها درباره مهم‌ترین مسائل این زیست‌بوم کسب‌وکاری بحث و بررسی و اظهارنظر شده است.

رمزارز در گزارش‌هایی به بازار بین‌الملل
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
و
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
هم پرداخته و مهم‌ترین تحولات این مارکت و صنعت را در ابعاد جهانی بررسی کرده است. گفت‌وگوی اصلی شماره ۴۲ رمزارز با علیرضا عسگرانی است که مدیرعامل پلتفرم رمزی‌ان‌اف‌تی است که به تازگی راه افتاده و روی خریدوفروش ان‌اف‌تی‌های هنری تمرکز کرده است.

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول «رمزارز» مینا والی و سردبیر آن رضا جمیلی است. رمزارز آخر هر ماه و در ۶۰ صفحه منتشر می‌شود. برای اخبار بیشتر یا دیدن شماره‌های قبلی رمزارز می‌توانید به سایت
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
سر بزنید. برای دریافت اشتراک رمزارز می‌توانید از سایت
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
اقدام کنید.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: راه پرداخت
 
دوره‌های تالاربورس
عقب
بالا