دوره رایگان کریپتو از صفر

هشتادوپنجمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد / کاهش منفی ۳.۱۹ درصدی تعداد کارت‌خوان فروشگاهی

  • نویسنده موضوع غزل یگانگی
  • تاریخ شروع
برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.


هشتادوپنجمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد. براساس این شماره از گزارش اقتصادی شاپرک در تیر ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۳.۷۷۰ میلیون تراکنش با ارزش ۶.۸۵۷ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خرداد ماه رشد ۱.۸۶ درصدی در تعداد و ۵.۴۳-درصدی در ارزش ریالی داشته است.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
را در تیرماه ۱۴۰۱ و درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


جدول زیر حاوی آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در تیرماه ۱۴۰۱ و مدت مشابه سال گذشته به همراه درصد تغییرات آن است، تراکنش‌های تیرماه ۱۴۰۱ به نسبت ماه مشابه سال ۱۴۰۰ از نظر تعدادی ۱۱.۶۸ درصد و از نظر ریالی ۲۲.۳۳ درصد رشد داشته است.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به خرداد ماه رشد ۲.۷۷ – درصدی داشتند. به نظر می‌رسد علت این تغییر کاهش ۳.۱۹- درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در تیر ۱۴۰۱ نسبت به خردادماه رشد ۵.۰۳ درصدی را تجربه‌ کرده‌اند. تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش ۰.۰۴ – درصدی همراه بوده است.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


عملکرد ماهیانه شرکت‌های پرداختی​در این بخش از گزارش با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌ها در کل و همچنین به تفکیک هر یک از ابزار‌های پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شده است.

در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها، شرکت «
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
» با سهم ۲۰.۲۶ همچنان در جایگاه اول قرار دارد. در مؤلفه سهم مبلغی هم مانند ماه گذشته «به‌پرداخت ملت» با اختصاص سهم ۱۹.۷۵ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت «پرداخت الکترونیک سامان»، دومین شرکت بازار، با این شرکت حدود ۲ درصد است. این شاخص در مؤلفه تعدادی معادل ۱.۰۴ درصد گزارش می‌شود.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


مقایسه نمودارها با شکل‌های مشابه در گزارش خرداد ماه سال ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که در مؤلفه سهم تعدادی، بین سه شرکت فراپردزان آروند امید، فن آوا کارت و پرداخت نوین آرین جابه‌جایی اتفاق افتاده است. در مولفه سهم مبلغی جابه‌جایی اتفاق نیفتاده است.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی با ۳.۶۱ درصد افزایش به فراپردازان آروند امید تعلق دارد. شرکت به‌پرداخت ملت با ۱.۳۵ درصد افزایش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نشان می‌دهد، بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی با ۶.۰۹ درصد کاهش از آن شرکت پرداخت الکترونیک سامان است.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


عملکرد دو شرکت‌ الکترونیک دماوند و فراپردازان آروند امید به‌ گونه‌ای است که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده‌اند.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


سهم بازار بانک‌های پذیرنده​این بخش شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی‌شده در شبکه شاپرک را نشان می‌دهد. در نمودارهای مربوطه ۹ بانک نخست با بالاترین سهم تعدادی و مبلغی در شبکه پرداخت آورده شده و سایر بانک‌ها در نمودار تحت عنوان سایر آمده‌اند.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


«
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
» با سهم ۱۸.۳۲ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۱۸.۸۸ رصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: راه پرداخت
 
دوره‌های تالاربورس
بالا