تبلیغات انجمن دیجی بیت

هات بیت (HOTBIT) - بررسی ویژگی‌ها و کارمزد صرافی هات بیت

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Crypto Drop (CDROP) فردا (6 ژانویه،16 دی) در ساعت 12:30 به وقت تهران در صرافی HOTBIT لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز NFT Social (NSC) امروز (6 ژانویه،16 دی) در ساعت 10:30 به وقت تهران در صرافی HOTBIT لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Antis Inu (ANTIS) در تاریخ 11 ژانویه (21 دی) در ساعت 10:30 به وقت تهران در صرافی HOTBIT لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Captain Inu (CPTINU) در تاریخ 10 ژانویه (20 دی) در ساعت 11:30 به وقت تهران با جفت معاملاتی nUSD در صرافی HOTBIT لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Katana Inu (KATA) امروز (7 ژانویه،17 دی) در ساعت 10:30 به وقت تهران با جفت های معاملاتی USDT و ETH در صرافی HOTBIT لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز SolarMineX (SMX) امروز (7 ژانویه،17 دی) در ساعت 11:30 به وقت تهران در صرافی HOTBIT لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Metaversero (MVR) در تاریخ 14 ژانویه (24 دی) در ساعت 12:30 به وقت تهران در صرافی Hotbit لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز WannaSwap (WANNA) امروز (10 ژانویه،20 دی) در ساعت 13:30 به وقت تهران در صرافی Hotbit لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Shikage (SHKG) امروز (11 ژانویه،21 دی) در ساعت 13:30 به وقت تهران با جفت های معاملاتی USDT و ETH در صرافی HOTBIT لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌صرافی HOTBIT از تاریخ 4 تا 11 ژانویه (14 تا 21 دی) تعداد 897,627 توکن HTB معادل 41,747 دلار را سوزانده است‼

🔸️تاکنون در مجموع 176.8 میلیون توکن HTB به ارزش تقریبی 8.2 میلیون دلار سوزانده شده است.
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Zelda Inu Token (ZLDA) فردا (13 ژانویه، 23 دی) در ساعت 12:30 به وقت تهران با جفت های معاملاتی BTC, USDT و ETH در صرافی Hotbit لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Haas Coin (HAAS) در تاریخ 17 ژانویه (27 دی) در ساعت 12:30 به وقت تهران در صرافی Hotbit لیست می‌شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Betswap.gg امروز (13 ژانویه، 23 دی) در ساعت 11:30 به وقت تهران در صرافی Hotbit لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز The Plant Dao (SPROUT) در تاریخ 17 ژانویه (27 دی) در ساعت 9:30 به وقت تهران در صرافی Hotbit لیست می‌شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز METAFLIP درتاریخ 20 ژانویه (30 دی) در ساعت 13:30 به وقت تهران در صرافی Hotbit لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Kori Inu (KORI) امروز (17 ژانویه،27 دی) در ساعت 10:30 به وقت تهران در صرافی Hotbit لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Wow Music (WOWM) امروز (18 ژانویه،28 دی) در ساعت 12:30 به وقت تهران در صرافی Hotbit لیست می شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز ACCEL امروز (18 ژانویه، 28 دی) در ساعت 10:30 به وقت تهران با جفت های معاملاتی USDT و ETH در صرافی Hotbit لیست می‌شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌صرافی HOTBIT از تاریخ 11 تا 18 ژانویه (21 تا 28 دی) تعداد 638,322 توکن HTB معادل 29,736 دلار را سوزانده است‼

🔸️تاکنون در مجموع 177.4میلیون توکن HTB به ارزش تقریبی 8.2 میلیون دلار سوزانده شده است.
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Bomber Coin (BCOIN) امروز (19 ژانویه،29 دی) در ساعت 10:30 به وقت تهران در صرافی HOTBIT لیست می شود‼
 
تبلیغات نوبیتکس
تبلیغ صرافی کوکوین- دیجی بیت
بالا