تبلیغات انجمن دیجی بیت

مقامات چینی دکل های استخراج مغولستان داخلی را تصرف کردند

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
مقامات دولتی بیش از 10 هزار دستگاه استخراج رمزارزی را از یک منطقه در مغولستان داخلی توقیف کرده اند.
توقیف دکل های استخراج کریپتو
تنها سه روز پس از آنکه مقامات چینی متعهد شدند که استخراج رمزارز در این کشور را متوقف کنند ، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات اولین حرکت خود را انجام داد.
روز دوشنبه ، اخبار دولتی چین گزارش داد که مقامات در مورد عملیات احتمالی استخراج رمزارز در انباری در مغولستان داخلی مطلع شده اند. پس از بررسی سایت ، مقامات 10،100 دستگاه استخراج رمزارز پیدا کردند که کمیسیون آنها را توقیف کرد.

جمعه گذشته ، مقامات چینی محدودیت های قبلی را در زمینه فعالیت های مرتبط با رمزارزی را مجدداً تکرار کردند و در عین حال ، نظارت بیشتری را برای گرفتن عملیات استخراج بیان کردند. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین اعلام کرد که نظارت بر سطح مصرف انرژی را برای کمک به شناسایی مزارع استخراج غیرقانونی در این کشور آغاز می کند.
رسانه های دولتی گزارش دادند که میزان مصرف برق در محل استخراج 1،104 کیلووات بر ساعت است. اگرچه منابع رسمی تأیید نکرده اند که ماشین ها از کدام رمز ارز استفاده می کنند ، اما با توجه به مصرف برق و تعداد واحدهای توقیف شده ، به احتمال زیاد GPU ها در حال استخراج اتریوم بوده اند.
در اوایل سال جاری ، مغولستان داخلی به یکی از بخش های چین تبدیل شد که به عنوان بخشی از برنامه صرفه جویی در انرژی دولت چین ، استخراج رمزارزی را سرکوب کرد. از آن زمان ، استخراج رمزارز در بسیاری از کشورها با ممنوعیت مواجه شده است ، حتی در مناطقی که منبع اصلی انرژی، منابع تجدیدپذیر بودند.
در حالی که ممنوعیت های قبلی بیشتر بر شرکت های استخراج ثبت شده در فهرست عمومی مانند BIT Mining تأثیر می گذارد ، مقامات در حال حاضر بر عملیات استخراج کوچکتری تمرکز کرده اند که قبلاً تحت نظر قرار گرفته بودند.
 
تبلیغات نوبیتکس
تبلیغ صرافی کوکوین- دیجی بیت
بالا