دوره رایگان کریپتو از صفر

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد / راه‌اندازی نهاد ضمانت برای تضمین سودآوری ایده‌ها

  • نویسنده موضوع غزل یگانگی
  • تاریخ شروع
برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.


معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از توسعه نهاد ضمانت در کشور خبر داد و تصریح کرد: «بانک‌ها نمی‌توانند سره از ناسره ایده‌های حوزه کسب‌وکار را تفکیک کنند در همین راستا نهادهای توسعه برای ضمانت تضمین ایده‌ها ایجاد می‌شوند تا صاحبان ایده از این مسیر اعتبار بانکی و بورسی موردنیازشان را تأمین کنند.»

به گزارش
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، سید علی روحانی در میز پاسخگویی مرکز ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری در نمایشگاه کتاب تهران از افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت از محل منابع تبصره ۱۸ بودجه خبر داد و گفت: «بانک در حالت عادی امکان تشخیص سره از ناسره ایده‌های مربوط به حوزه کسب‌وکار را ندارند و به همین دلیل تنها موضوع مهم برای آنها، اخذ وثیقه ملکی از صاحبان کسب‌وکارهاست که در بسیاری از موارد صاحبان ایده لزوماً دسترسی به وثیقه‌ تعیین شده ندارند برای همین دولت به دنبال توسعه نهاد ضمانت در کشور است.»

به گفته روحانی، این نهادهای واسطه‌ای ایده‌های کسب‌وکار را به‌صورت تخصصی ارزیابی و ایده‌هایی که قابلیت توسعه و سودآوری دارند تضمین می‌کنند و صاحبان ایده به پشتوانه این تضمین برای تأمین منابع موردنیازشان برای اجرای ایده‌ها به بانک‌ها مراجعه کنند.

او می‌گوید: «با اقدامات وزارت اقتصاد، سرمایه صندوق‌های مختلف در حوزه‌های علم و فناوری و پژوهش و نیز صندوق توسعه صنایع دریایی، کشاورزی و الکترونیک افزایش‌یافته و زیرساخت مناسب برای جهش تولید فراهم می‌شود.»

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: راه پرداخت
 
دوره‌های تالاربورس
عقب
بالا