دوره رایگان کریپتو از صفر

مصطفی امیری، دبیر انجمن فین‌تک ایران شد

  • نویسنده موضوع طهورا آدینهوند
  • تاریخ شروع
برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.


برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
به مدت یک سال دبیر انجمن فین‌تک ایران شد.

به گزارش روابط‌عمومی
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
در آخرین جلسه هیئت‌مدیره این انجمن که عصر امروز برگزار شد، مصطفی امیری، هم‌بنیان‌گذاز و مدیرعامل زرین‌پال، به‌عنوان دبیر ‎انجمن فین‌تک به مدت یک‌سال انتخاب شد.

گفتنی است امیری در دوره گذشته عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک بود.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: راه پرداخت
 
دوره‌های تالاربورس
بالا