دوره رایگان کریپتو از صفر

سیاست تشویقی رئیس سازمان مالیاتی برای مشاغل / ارائه‌نکردن اظهارنامه مالیات‌بردرآمد جریمه ندارد

  • نویسنده موضوع راه پرداخت
  • تاریخ شروع
برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.


رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشستی با نمایندگان اتاق اصناف تهران اعلام کرد: «مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه جریمه نخواهند شد.»

به گزارش
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، محمدهادی
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
در نشستی با نمایندگان اتاق اصناف تهران با تأکید بر نگاه تحولی سازمان امور مالیاتی در راستای تسهیلگری، بهبود محیط کسب‌وکار و تکریم مودیان اظهار کرد: «اصناف و کسبه‌ای که برای عملکرد سال 1401 مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم هستند، مالیات آنها به‌صورت مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری خواهد شد. این دسته از صاحبان مشاغل از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک برای سال مذکور معاف هستند؛ لیکن در صورت تسلیم اظهارنامه، سازمان امور مالیاتی نسبت به رسیدگی اظهارنامه آنها برابر مقررات ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد کرد.»

او در ادامه بیان کرد: «برای اولین‌بار صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده 100، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه 30 درصدی عدم تسلیم اظهارنامه نبوده و مالیات مقطوع آنها قطعی می‌شود و سازمان امور مالیاتی بدون رسیدگی، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهد کرد.»

رئیس
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
با بیان اینکه در سال پیشرو تلاش خواهیم کرد تا به مشاغل رسمی و خرد فشاری وارد نشود و تمرکز سازمان بر فراریان مالیاتی خواهد بود، از صدور دستور راه‌اندازی میز خدمت سازمان امور مالیاتی در محل اتحادیه‌ها و اصناف با هماهنگی اتاق اصناف خبر داد.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


چه مشاغلی می‌توانند از ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند؟​بر اساس این گزارش، مطابق ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خـود را در یک سال مالیاتی طبق فرمت تهیه شده توسط سـازمان امـور مالیـاتی کشـور، تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلـق را بـه نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت کنند.

طبق تبصره این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل را که میزان درآمد فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف مانند نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائهٔ اظهارنامه مالیاتی معاف کند. مالیات مؤدیان مذکور به‌صورت مقطوع تعیین و وصول می‌شود.

همچنین، درصورتی‌که مؤدی کمتر از یک سال مالی مشغول به فعالیت اقتصادی باشد، مالیات متعلق به همان نسبت محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

علاوه بر این، امکان استفاده از تبصره ماده ۱۰۰، شامل همهٔ منابع مالیاتی نیست. این تبصره دربارهٔ منبع مالیات‌بردرآمد عملکرد است و در سایر موارد، تعیین مالیات باید با طی‌کردن مراحل تسلیم اظهارنامه و حسابرسی مالیاتی باشد. فقط مؤدیان مشاغل یعنی اشخاص حقیقی می‌توانند از این امکان استفاده کنند و اشخاص حقوقی برای مالیات‌بردرآمد عملکرد خود باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر ارائه کنند.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: راه پرداخت
 
دوره‌های تالاربورس
عقب
بالا