تبلیغات انجمن دیجی بیت

رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی: در سازمان‌های دولتی دستگاه ماینر وجود دارد🔸 سردار محمدرضا مقیمی، رئیس‌ پلیس امنیت اقتصادی، گفت...

  • نویسنده موضوع @arzdigital
  • تاریخ شروع
رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی: در سازمان‌های دولتی دستگاه ماینر وجود دارد

🔸 سردار محمدرضا مقیمی، رئیس‌ پلیس امنیت اقتصادی، گفته است در برخی از سازمان‌های دولتی دستگاه استخراج ارز دیجیتال وجود دارد. به گفتهٔ او، اینکه کدام سازمان از این دستگاه‌ها استفاده می‌کند و کدام سازمان استفاده نمی‌کند، باید بررسی شود.

🔻 جزئیات بیشتر:

🔗
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: @arzdigital
 
تبلیغات نوبیتکس
تبلیغ صرافی کوکوین- دیجی بیت
بالا