تبلیغات انجمن دیجی بیت

خارج کردن پول از صرافی ال بانک

راه‌حل
سلام، وقت‌بخیر
پیغامی که نمایش می‌دهد، محدودیت در برداشت طی ۲۴ ساعت آینده است. بعداز ۲۴ ساعت مجدد امتحان کنید اگر همچنان چنین پیغامی دریافت کردید، با پشتیبانی این صرافی، مکاتبه کنید.
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!

مونا بزرگی

عضو شناخته شده
سلام، وقت‌بخیر
پیغامی که نمایش می‌دهد، محدودیت در برداشت طی ۲۴ ساعت آینده است. بعداز ۲۴ ساعت مجدد امتحان کنید اگر همچنان چنین پیغامی دریافت کردید، با پشتیبانی این صرافی، مکاتبه کنید.
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
 
تبلیغات نوبیتکس
تبلیغ صرافی کوکوین- دیجی بیت
بالا