دوره رایگان کریپتو از صفر

ثبت‌نام دومین دوره کارآموزی هلدینگ داده ورزی سداد آغاز شد

  • نویسنده موضوع زهرا قربانی
  • تاریخ شروع
برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.


برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و بهره‌مندی از پتانسیل جوانان دانشجو و فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف، اقدام به برگزاری دومین دوره کارآموزی کرده است.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
این شرکت از طریق مدیریت آکادمی بر همین اساس با توجه به نیازسنجی صورت گرفته از سوی معاونت‌های مختلف و با همکاری مدیریت سرمایه‌های انسانی شرکت، دوره دوم کارآموزی با بهره‌گیری از 19 جوان مستعد و فعال در 10 عنوان شغلی را تیرماه سال ۱۴۰۲ آغاز می‌کند.

متقاضیان واجد شرایط حضور در دومین دوره کارآموزی هلدینگ داده ورزی سداد می‌توانند از ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ الی ۷ خرداد ۱۴۰۲ در این دوره ثبت‌نام و با مراجعه به
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
ثبت‌نام خود را در یکی از عناوین شغلی تکمیل کنند.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: راه پرداخت
 
دوره‌های تالاربورس
عقب
بالا