دوره رایگان کریپتو از صفر

ترس شدید سرمایه‌گذاران بازارشاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال تنها در کمتر از ۴ ماه دوباره به محدوده ترس شدید وارد شده است....

  • نویسنده موضوع @arzdigital
  • تاریخ شروع
برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.

ترس شدید سرمایه‌گذاران بازار

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال تنها در کمتر از ۴ ماه دوباره به محدوده ترس شدید وارد شده است. داده‌های تاریخی این شاخص نشان می‌دهد که حضور مداوم آن در محدوده ترس شدید برای نزدیک به یک ماه می‌تواند نشانه‌ای قوی از تسلیم سرمایه‌گذاران در چرخه روانی بازار باشد.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: @arzdigital
 
دوره‌های تالاربورس
بالا