دوره رایگان کریپتو از صفر

بر اساس گزارش خردادماه شاپرک؛ پرداخت نوین رکورد رشد در ۶ مؤلفه را زد

  • نویسنده موضوع هانا حیدری
  • تاریخ شروع
برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.


گزارش ماهانه شاپرک از خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شده و بر اساس اطلاعات آن، شرکت پرداخت نوین موفق به رشد در ۶ مولفه مهم شده است.

به گزارش روابط‌عمومی
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، پرداخت نوین با ۰.۳۱ درصد رشد موفق به کسب رتبه اول در افزایش سهم مبلغ کل شده است. این شرکت رتبه اول در افزایش سهم مبلغ کارت‌خوان با ۰.۲۸ رشد را نیز از آن خود کرده است.

همچنین رشد ۰.۲۶ درصدی این شرکت در افزایش سهم تعداد تراکنش کل رتبه اول در این مؤلفه را برای پرداخت نوین به همراه داشته است. این شرکت همچنین ۰.۲۶ درصد رشد در شاخص افزایش سهم تعداد تراکنش کارت‌خوان داشته که رتبه اول در این مؤلفه را برای پرداخت نوین به همراه داشته است.

بر اساس
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، کسب رتبه اول در افزایش سهم کارت‌خوان فروشگاهی فعال سیستمی با ۰.۲۴ درصد رشد و کسب رتبه اول در افزایش سهم کارت‌خوان فروشگاهی تراکنش‌دار با ۰.۲۹ درصد رشد از دیگر دستاوردهای
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
است.

طبق گزارش اقتصادی شاپرک در خرداد ۱۴۰۳، پرداخت نوین با ۱.۴۱ درصد رشد در شاخص افزایش اثربخشی مبلغ کارت‌خوان رتبه دوم را از آن خود کرده است.

این شرکت میزان پایانه‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش را ۲.۹۳ درصد کاهش داده است.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: راه پرداخت
 
دوره‌های تالاربورس
عقب
بالا