دوره رایگان کریپتو از صفر

انتشار و ابلاغ، فهرست شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مشمول اعتبار مالیاتی / ۴۳ شرکت در فهرست سازمان امور مالیاتی کشور

برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.


رئیس کل
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
با صدور بخشنامه‌ای اسامی شرکت‌ها و موسسات
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
مشمول اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه را به ادارات مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!
، محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، فهرست شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مشمول اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه پیرامون موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. شرکت‌ها و موسسات دانش بنیانی که در این فهرست قرار گرفته‌اند به طور کلی در حوزه‌های دارو، تولید محصولات شیمیایی، مهندسی و زیرساخت هستند.

در بخشنامه سبحانیان به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: «به پیوست فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، عناوین طرح (پروژه)‌های تحقیق و توسعه و مجموع هزینه‌های تأیید‌شده سال مالی ۱۴۰۱ اشخاص مذکور در باب حکم یادشده برای اطلاع، بهره برداری و اقدام لازم با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی موضوع بند (ب) ماده یادشده، ارسال می‌شود.»

همچنین در بند (ب) ماده (۱۱) احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان قید شده است: «معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و موسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.»

برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: راه پرداخت
 
دوره‌های تالاربورس
بالا