تبلیغات انجمن دیجی بیت

ام ایکس سی (MEXC) - بررسی ویژگی‌ها و کارمزد صرافی ام ایکس سی

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز BSCPAD فردا (15 ژانویه، 25 دی) در ساعت 11:30 به وقت تهران در بخش Innovation Zone صرافی MEXC لیست می‌شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز Frontrow (FRR) فردا (19 ژانویه، 29 دی) در ساعت 13:30 به وقت تهران در بخش Innovation Zone صرافی MEXC لیست می‌شود‼

🔸️همچنین این صرافی برای واریز و ترید این رمزارز 84 هزار FRR جایزه در نظر گرفته است.
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز AXL Inu (AXL) امروز (19 ژانویه،29 دی) در ساعت 11:30 به وقت تهران در بخش Innovation Zone صرافی MEXC لیست می‌شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز NFTDAO (NAO) فردا (22 ژانویه، 2 بهمن) در ساعت 13:30 به وقت تهران در بخش Innovation Zone صرافی MEXC لیست می‌شود‼
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز MintySwap (MINTYS) فردا (23 ژانویه، 3 بهمن) در ساعت 15:30 به وقت تهران در بخش Innovation Zone صرافی MEXC لیست می شود‼

🔸️ همچنین این صرافی برای ترید این رمزارز 300 هزار MINTYS در نظر گرفته است.
 

HAMEDI

Super Moderator
پرسنل مدیریت
عضو قدیمی
📌رمزارز GhostMarket (GM1) فردا (26 ژانویه،6 بهمن) در ساعت 13:30 به وقت تهران در بخش Innovation Zone صرافی MEXC لیست می شود‼

🔸️ این صرافی برای واریز و ترید این رمزارز 67,000 GM1 در نظر گرفته است
 
تبلیغات نوبیتکس
تبلیغ صرافی کوکوین- دیجی بیت
بالا