دوره رایگان کریپتو از صفر

اعتراض اخیر ضد NFT ساختگی بوده است

  • نویسنده موضوع کریپتو نیوز
  • تاریخ شروع
روز دوشنبه، جمعیتی از معترضان به ظاهر خشمگین که تابلوهای با مضامین «خدا از NFTها متنفر است»، «ارز فیات را دوباره بزرگ کنید» و «ویتالیک دجال است» حمل می کردند، در رسانه های اجتماعی سروصدا به پا کردند....
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا ورود کنید، یا در سایت ثبت‌نام رایگان کنید!


منبع: کریپتو نیوز
 
دوره‌های تالاربورس
بالا