جایزه‌ها

 1. 1

  اولین پیغام

  برای دریافت، یک پیام در هر جایی از سایت ارسال کنید.
 2. 2

  کسی شما را لایک کند

  شخصی در اینجا به یکی از پیام‌های شما واکنش مثبت نشان داد. ادامه مطالبتان را به همین ترتیب ارسال کنید!
 3. 5

  باز گشتن

  ۳۰ پیام ارسال کردید، حتماً اینجا را دوست دارید!
 4. 10

  نمی توانید متوقف شوید!

  شما ۱۰۰ پیام ارسال کرده‌اید. امیدواریم این پیام‌ها بیشتر باشد.
 5. 10

  این را بسیار دوست دارم

  به پیام های شما ۲۵ بار واکنش مثبت نشان داده شده است.
 6. 15

  واقعا دوست‌داشتنی!

  محتوایی که ارسال کرده‌‌اید، نمره واکنش مثبت ۱۰۰ را به خود اختصاص داده است.
 7. 20

  معتاد

  ۱۰۰۰ پیام؟ بسیار عالی!
 8. 20

  به اندازه کافی از وسایلتان بر نمی‌آیید

  به محتوای شما ۲۵۰ بار واکنش مثبت نشان داده شده است.
 9. 30

  عاشقشم!

  محتوایی که ارسال کرده اید ۵۰۰ واکنش مثبت را به خود جلب کرده است.
عقب
بالا